UVJETI

Valjanost uvjeta

OdemShop.com usluga je tvrtke Better AG, General-Guisan-Str. 8, 6300 Zug, Švicarska i namijenjena je isključivo komercijalnim kupcima. Isporuke, usluge i ponude s OdemShop.com odvijaju se isključivo na temelju ovih uvjeta i odredbi, čak i ako ponovno nisu izričito dogovorene. Prilikom naručivanja robe ili usluga smatra se da su ovi uvjeti prihvaćeni. Ovim se korisnikovi opći uvjeti kupnje odbacuju. Odstupanja od ovih uvjeta i odredbi djelotvorna su samo ako ih potvrdimo u pisanom obliku.

Ponuda i zaključivanje ugovora

Ponude s OdemShop.com u cjenicima i oglasima podložne su promjenama i nisu obvezujuće. Narudžbe su obvezujuće za OdemShop.com tek nakon što su prihvaćene. Podaci u našim prodajnim dokumentima (crteži, slike, dimenzije, težine i druge usluge) trebaju se shvatiti samo kao smjernice i ne predstavljaju jamstvo svojstava, osim ako nisu izričito označeni kao obvezujući u pisanom obliku. Ako kupac preko narudžbe premaši svoje kreditno ograničenje, oslobođeni smo obveze isporuke.

Cijene

Cijene navedene u našoj potvrdi narudžbe su odlučujuće. Oni su fiksni u trenutku naručivanja. Plaćanje se vrši nakon uspješno izvršene narudžbe. U slučaju uskih grla u isporuci, vrijede dnevne cijene na dan narudžbe. Osim ako nije drugačije dogovoreno, cijene ne uključuju troškove prijevoza i, ako tvrtka ima sjedište u Švicarskoj, plus zakonski propisani porez na dodanu vrijednost. Trenutne cijene objavljene su u internetskoj trgovini, promjene cijena i pogreške rezervirane.

§4 vrijeme isporuke i izvedbe

Datumi i rokovi isporuke navedeni u trgovini nisu obvezujući, osim ako nije izričito pisano dogovoreno drugačije. Specifikacija određenih rokova i datuma isporuke od strane OdemShop.com podložna je ispravnoj i pravovremenoj isporuci na OdemShop.com od strane dobavljača i proizvođača.

Propust prihvaćanja

Ako kupac odbije primiti artikle za isporuku nakon što mu je određen grejs period ili izjavi da ne želi prihvatiti robu, OdemShop.com može odbiti ispunjenje ugovora i zahtijevati naknadu za neispunjenje. OdemShop.com ima pravo zahtijevati ili paušalni iznos od 25% ugovorene kupoprodajne cijene ili zamjenu stvarne štete od kupca kao naknadu.

Prijenos rizika

Rizik prelazi na kupca čim je pošiljka predana osobi koja vrši transport. Ako isporuka kasni ili je nemoguća bez naše krivnje, rizik se prenosi na kupca uz obavijest o spremnosti za otpremu. Prijenos transportnih troškova dogovoren u pojedinačnim slučajevima s OdemShop.com nema utjecaja na prijenos rizika.

Jamstvo

Jamstvo u skladu sa sljedećim odredbama je 2 godine, osim ako nije izričito pisano dogovoreno drugačije. Jamstveni rok počinje teći s datumom isporuke. Ako se izvrše promjene, jamstvo je ništavno ako se nedostatak može pratiti do ovog. To vrijedi i ako se kvar može pratiti unatrag do nepravilne uporabe, skladištenja i rukovanja, ili vanjske intervencije, kao i otvaranja uređaja. Beznačajna odstupanja od zajamčenih svojstava robe ne pokreću nikakva prava na jamstvo. Isključena je odgovornost za normalno trošenje. Jamstveni zahtjevi prema OdemShop.com dostupni su samo izravnom kupcu i nisu prenosivi.

Povrat i otkazivanje

U slučaju ne primanja robe, povrat uplaćenog novca izvršit će se nakon 6 tjedana od primitka robe. Povrat novca nije moguć unaprijed. Za povrat, zahtijevamo da se neispravna roba pošalje na OdemShop.com s razlogom i kopijom računa. U obrazloženju se mora kvalitativno navesti zašto spomenuta roba ne ispunjava zahtjeve. Povrat proizvoda od strane kupca zahtijeva prethodnu suglasnost OdemShop.com i na teret je i rizik kupca. Proizvodi koje nabavljamo na zahtjev kupca ne mogu se vratiti. Povrat se općenito vrši protiv bonova.

Zadržavanje vlasništva

Dostavljena roba ostaje vlasništvo OdemShop.com sve dok se u cijelosti ne plati.

Plaćanja

Računi se plaćaju strogo neto u roku od 7 dana, ovisno o ugovoru, bankovnim prijenosom, osim ako nije drugačije dogovoreno. Isporuke su općenito prijevoz unaprijed, tj. Na trošak kupca paketnom pošiljkom, špediterom ili njegovim vlastitim vozilom, osim ako je izričito drugačije dogovoreno. Plaćanje se smatra tek izvršenim kada možemo raspolagati s iznosom. Čekovi se prihvaćaju samo zbog uspješnosti i smatraju se plaćanjem tek nakon što su unovčeni. Ako kupac nije u docnji, imamo pravo naplatiti kamatu po stopi od 5% od relevantnog trenutka. Tijekom trajanja kašnjenja, OdemShop.com također ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od ugovora, zahtijevati povrat isporučene robe i tražiti naknadu za istek ugovora. Sva potraživanja dospijevaju odmah ako kupac ne izvrši plaćanje, krivo ne ispuni ostale bitne obveze prema ugovoru ili ako postanemo svjesni okolnosti koje bi mogle smanjiti kreditnu sposobnost klijenta, osobito obustavu plaćanja, čekajući sastav ili stečajni postupak. U tim slučajevima imamo pravo zadržati isporuke koje su još nepodmirene ili ih izvršiti samo uz plaćanje unaprijed ili vrijednosnih papira.

Ograničenje odgovornosti

Zahtjevi za naknadu štete zbog nemogućnosti izvršenja, kršenja ugovora, nemara pri sklapanju ugovora i nezakonitih radnji su protiv nas, kao i protiv naše izvedbe ili Zastupnici su isključeni, osim ako postoji namjerna ili krajnje nemarna radnja. Ne prihvaćamo odgovornost za posljedičnu štetu nastalu uporabom proizvoda.

Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka sastavni je dio ovih odredbi i uvjeta. Prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi izjavljujete i da Zaštita podatakaslazem se

Mjesto nadležnosti

Zug, Švicarska, isključivo je mjesto nadležnosti za sve sporove koji izravno ili neizravno proizlaze iz ugovornog odnosa. Pravni odnos podliježe švicarskom pravu.