Europski standard – EN 374

EN 374 je skup standarda koji uređuju zahtjeve za zaštitu od rizika od mikroorganizama za rukavice.

Ovaj će članak pružiti detaljan pregled standarda EN 374, uključujući piktograme i vrste rukavica koje se koriste za ispunjavanje zahtjeva zaštite od kemijskog rizika. Također će obuhvatiti nove kemikalije, EN ISO 374-5:2016 i standard EN 374 rukavice, kao i EN 455 rukavice i rukavice za zaštitu od kemikalija.

EN 374 Označavanje

Oznaka EN 374 definira zahtjeve u pogledu kemijske otpornosti zaštitnih rukavica. Ovi zahtjevi pokrivaju opasne kemikalije koje se mogu koristiti u industriji i kućanstvu.

Oznaka EN 374 definira zahtjeve izvedbe za rizike koji mogu nastati korištenjem opasnih kemikalija. Ovi zahtjevi uključuju:

  • Određivanje zaštitnih rukavica protiv prodiranja opasnih kemikalija;
  • Određivanje otpornosti na razgradnju opasnim kemikalijama;
  • Određivanje zaštitnih rukavica protiv habanja opasnim kemikalijama;
  • Određivanje zaštitnih rukavica protiv perforacije opasnim kemikalijama.

Označavanje EN 374 važan je alat za osiguravanje da korisničke zaštitne rukavice štite od kemikalija. Važno je da su ispunjeni zahtjevi oznake EN 374 kako bi se osiguralo da su zaštitne rukavice sigurne i učinkovite.

S osnovom testiranja i zaštitom koju nudi označavanje EN 374, potrošači mogu biti sigurni da su zaštićeni od opasnih kemikalija.

EN 374 Pregled i osnove

EN 374 je europska norma koja specificira zahtjeve za zaštitne rukavice otporne na kemikalije. Rukavice koje zadovoljavaju ovaj standard testirane su na sve kemikalije. Norma se sastoji od pet dijelova: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 374-4 i EN 374-5. Svaki dio bavi se različitim aspektima otpornosti i sigurnosti rukavica na kemikalije.

EN 374-1 specificira zahtjeve za nepropusnost rukavica kako bi se osigurala učinkovita barijera protiv prodora opasnih kemikalija. Norma također pokriva određivanje otpornosti na prodiranje kemikalija na molekularnoj razini, uključujući opasne kemikalije kao što su peroksidi, aldehidi i aromatski ugljikovodici.

EN 374-2 bavi se otpornošću rukavica na vodene kemikalije i mikroorganizme. Specifikacije uključuju zaštitu od kontaminacije i rukovanje mikrobiološkim rizicima.

Norma EN 374-3 specificira zahtjeve za otpornost rukavica na kemijske tvari i mikroorganizme u smislu prodiranja. Ovdje se koriste metode ispitivanja kako bi se osiguralo da rukavice pružaju odgovarajuću zaštitu od prodora i otpornost na degradaciju kemikalijama kao što su kiseline, esteri i ugljikovodici.

EN 374-4 bavi se otpornošću rukavica na određene kemikalije i daje preporuke za označavanje kako bi pomoglo korisnicima da odaberu odgovarajuće zaštitne rukavice protiv kemikalija.

EN 374-5 specificira zahtjeve za rad zaštitnih rukavica protiv kemikalija. To uključuje procjenu propusnosti kemikalija i otpornosti materijala na molekularnoj razini. Standard osigurava da rukavice pružaju pouzdanu zaštitu od kemikalija i pomažu korisnicima da sigurno rukuju opasnim kemikalijama.

Usklađenost sa standardima EN 374 ključna je za proizvođače i korisnike zaštitnih rukavica protiv kemikalija. Standardi osiguravaju da rukavice ispunjavaju zahtjeve za zaštitu od kemikalija i kontakta s mikroorganizmima. Pridržavajući se ovih standarda, proizvođači mogu razviti visokokvalitetne zaštitne rukavice koje ispunjavaju specifične zahtjeve i korisnicima pružaju odgovarajuću zaštitu od kemijskih opasnosti.

EN 374-1: Zahtjevi za nepropusnost za rukavice otporne na kemikalije

EN 374-1 je dio europske norme koja regulira zahtjeve za rukavice otporne na kemikalije. Ova norma postavlja posebne zahtjeve za nepropusnost rukavica kako bi se osiguralo da one pružaju odgovarajuću zaštitu korisnicima.

Norma EN 374-1 fokusirana je na procjenu nepropusnosti rukavica za kemikalije. Rukavice moraju biti dizajnirane tako da minimaliziraju propusnost kemikalija i spriječe prodiranje opasnih tvari u dodiru s kožom.

Kada koristite rukavice otporne na kemikalije, važno je da ispunjavaju zahtjeve EN 374-1. Nepropusnost rukavica igra ključnu ulogu u smanjenju rizika u kontaktu s kemikalijama kako bi se izbjegla moguća oštećenja zdravlja.

Proizvođači i korisnici rukavica otpornih na kemikalije trebaju osigurati da rukavice ispunjavaju zahtjeve EN 374-1. Usklađenost s ovim standardom ključna je za osiguranje zaštite korisnika i smanjenje mogućih rizika pri rukovanju kemikalijama.

EN 374-1 osigurava da rukavice otporne na kemikalije predstavljaju pouzdanu barijeru protiv kemikalija i tako daju važan doprinos sigurnosti korisnika. Važno je slijediti odredbe ovog standarda kako biste osigurali da rukavice pružaju potrebnu zaštitu i minimiziraju potencijalne opasnosti pri rukovanju kemikalijama.

EN 374-2: Otpornost rukavica na vodene kemikalije i mikroorganizme

EN 374-2 je dio europske norme koja regulira zahtjeve za rukavice otporne na kemikalije. Ova norma postavlja posebne zahtjeve za otpornost rukavica na vodene kemikalije i mikroorganizme.

Norma EN 374-2 usmjerena je na procjenu otpornosti rukavica na vodene kemikalije i mikroorganizme koji mogu predstavljati potencijalni rizik. Testovi se provode kako bi se osiguralo da rukavice pružaju odgovarajuću zaštitu od ovih tvari.

Kada koristite rukavice otporne na kemikalije, od velike je važnosti da ispunjavaju zahtjeve EN 374-2. Otpornost na vodene kemikalije i mikroorganizme igra ključnu ulogu u smanjenju rizika u kontaktu s tim tvarima kako bi se spriječilo moguće oštećenje zdravlja.

Proizvođači i korisnici rukavica otpornih na kemikalije trebaju osigurati da rukavice ispunjavaju zahtjeve EN 374-2. Usklađenost s ovim standardom ključna je za osiguranje zaštite korisnika i smanjenje mogućih rizika pri rukovanju vodenim kemikalijama i mikroorganizmima.

EN 374-2 osigurava da rukavice otporne na kemikalije predstavljaju pouzdanu barijeru vodenim kemikalijama i mikroorganizmima, dajući važan doprinos sigurnosti korisnika. Važno je slijediti odredbe ovog standarda kako biste osigurali da rukavice pružaju potrebnu zaštitu i minimiziraju potencijalne opasnosti pri rukovanju vodenim kemikalijama i mikroorganizmima.

EN 374-3: Otpornost rukavica na prodiranje kemikalija i mikroorganizama

EN 374-3 dio je europske norme koja regulira zahtjeve za rukavice otporne na kemikalije. Ova norma utvrđuje posebne zahtjeve za otpornost rukavica na prodiranje kemikalija i mikroorganizama.

Norma EN 374-3 bavi se rizicima koje predstavljaju mikroorganizmi i ocjenjuje otpornost rukavica na prodiranje. Standardizirane metode mjerenja koriste se kako bi se odredila otpornost rukavica na prodiranje i kako bi se osiguralo da one pružaju odgovarajuću zaštitu.

Otpornost materijala na kemikalije i mikroorganizme igra ključnu ulogu u smanjenju rizika od ovih tvari. Stoga je važno da rukavice otporne na kemikalije ispunjavaju zahtjeve EN 374-3.

Proizvođači i korisnici rukavica otpornih na kemikalije trebaju osigurati da rukavice ispunjavaju zahtjeve EN 374-3. Sukladnost s ovim standardom ključna je kako bi se osigurala zaštita korisnika i smanjili potencijalni rizici od kemikalija i mikroorganizama.

EN 374-3 osigurava da rukavice otporne na kemikalije pružaju pouzdanu otpornost na prodiranje kemikalija i mikroorganizama. Usklađenost s ovim standardom osigurava da rukavice pružaju potrebnu zaštitu, smanjujući rizik od prodora koji bi mogli dovesti do potencijalnog oštećenja zdravlja.

EN 374-4: Otpornost zaštitnih rukavica na kemikalije iz mikroorganizama

EN 374-4 dio je europske norme koja regulira zahtjeve za zaštitne rukavice protiv kemikalija iz mikroorganizama. Ova norma definira precizne specifikacije za otpornost rukavica za zaštitu korisnika od potencijalno opasnih kemikalija.

EN 374-4 bavi se procjenom otpornosti zaštitnih rukavica na kemikalije iz mikroorganizama i osigurava da rukavice pružaju potrebnu zaštitu. Norma definira metode ispitivanja i kriterije otpornosti na ove kemikalije kako bi se smanjio rizik od izloženosti i moguće štete po zdravlje.

Proizvođači i korisnici zaštitnih rukavica trebaju osigurati da rukavice ispunjavaju zahtjeve EN 374-4 kako bi pružile najbolju moguću zaštitu. Usklađenost s ovim standardom ključna je za zaštitu korisnika od kemikalija iz mikroorganizama i smanjenje mogućih rizika.

EN 374-4 osigurava da zaštitne rukavice predstavljaju učinkovitu barijeru kemikalijama iz mikroorganizama i štite korisnika od štetnog izlaganja. Usklađenost s ovim standardom važan je korak u osiguravanju sigurnosti na radnom mjestu i smanjenju mogućih opasnosti pri rukovanju kemikalijama iz mikroorganizama.

EN 374-5: Zahtjevi izvedbe za zaštitne rukavice protiv kemikalija

EN 374-5 dio je europske norme koja utvrđuje zahtjeve za rad zaštitnih rukavica protiv kemikalija. Ovaj standard osigurava da rukavice pružaju prikladnu barijeru protiv kemikalija kako bi zaštitile korisnika od potencijalno štetnih izlaganja.

EN 374-5 postavlja posebne zahtjeve za otpornost zaštitnih rukavica na kemikalije. Procjenjuje vrijeme proboja i stopu propusnosti rukavica kako bi se osiguralo da mogu zaštititi korisnika od kemikalija.

Proizvođači i korisnici zaštitnih rukavica trebaju osigurati da rukavice ispunjavaju zahtjeve EN 374-5 kako bi pružile najbolju moguću zaštitu. Usklađenost s ovim standardom ključna je za zaštitu korisnika od kemikalija i smanjenje mogućih zdravstvenih rizika.

EN 374-5 osigurava da zaštitne rukavice predstavljaju učinkovitu barijeru kemikalijama i štite korisnika od štetnog izlaganja. Slijeđenje ovog standarda bitan je korak u osiguravanju sigurnosti na radnom mjestu i smanjenju rizika od izloženosti kemikalijama.

Nove kemikalije

U nedavnim ažuriranjima standarda EN 374, nekoliko je novih kemikalija dodano na popis kako bi se poboljšala zaštita za korisnike rukavica otpornih na kemikalije. Ove navedene kemikalije uključuju:

  1. Izocijanati: Ove kemikalije se obično koriste u industriji i potencijalno mogu izazvati iritaciju kože i respiratorne probleme.
  2. Karcinogeni: Određeni kemijski spojevi koji su klasificirani kao karcinogeni uključeni su u standard kako bi se osigurala zaštita od dugoročnih zdravstvenih rizika.
  3. Aromatični amini: Ove kemikalije se nalaze u raznim industrijama i mogu izazvati iritaciju kože, alergije i moguće kancerogene učinke.
  4. Organska otapala: Određena otapala koja se koriste u različitim radnim okruženjima uključena su u standard zbog svojih potencijalnih toksičnih učinaka.

Dodavanje ovih novih kemikalija standardu EN 374 proširuje opseg i omogućuje proizvođačima da razviju specifičnije rukavice koje pružaju zaštitu od agresivnih kemikalija. Od ključne je važnosti da proizvođači i korisnici ovog standarda budu u tijeku kako bi osigurali da su korisnici zaštićeni od kemikalija i da se očuva sigurnost na radnom mjestu.

Nove kemikalije postavljaju strože zahtjeve za zaštitne rukavice. Važno je da su zaštitne rukavice prikladne za širok raspon kemikalija kako bi se osigurala potrebna sigurnost. Rukavice moraju ispunjavati zahtjeve EN ISO 374-5:2016.

Ova norma utvrđuje zahtjeve za zaštitne rukavice koje se koriste pri rukovanju kemikalijama kako bi se korisnici zaštitili od kemikalija i kako bi se osiguralo zdravlje korisnika.

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016 utvrđuje zahtjeve za zaštitne rukavice koje se koriste pri rukovanju kemikalijama kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost korisnika. Ovo je europska norma koja ima za cilj osigurati zaštitu od kemikalija kroz standardizaciju.

Definira zahtjeve za kemijske zaštitne rukavice, kao i relevantne podatke za označavanje i ispitivanja. Norma EN ISO 374-5:2016 uključuje niz zahtjeva za zaštitne rukavice.

To uključuje zahtjeve za pristajanje, otpornost na habanje, vodootpornost, otpornost na kemikalije, mehaničku čvrstoću, svojstva otpornosti na probijanje i otpornost na toplinu i hladnoću. Druga važna značajka je oznaka zaštitne rukavice koja informira korisnika o zaštiti koju pruža.

EN ISO 374-5:2016 također navodi niz testova koji se moraju provesti kako bi se osigurala usklađenost. To uključuje testove kao što su STP test, test propusnosti i test istezanja za određivanje nepropusnosti zaštitnih rukavica, otpornosti na kemikalije i mehaničke čvrstoće.

Ovi testovi pomažu osigurati da zaštitna rukavica ispunjava zahtjeve EN ISO 374-5:2016. Zbog zahtjeva norme EN ISO 374-5:2016, tvrtke i korisnici mogu biti sigurni da rukavica za zaštitu od kemikalija koju koriste ispunjava regulatorne zahtjeve i pruža željenu zaštitu.

Piktogram i vrste rukavica

Prema EN 374, zaštitne rukavice protiv kemikalija moraju se klasificirati na temelju njihove kemijske zaštite. To uključuje anorganske kiseline, organske kiseline, otopine alkalija, aldehide i druga otapala, ugljikovodike, hidrofilna i lipofilna otapala, biocidne agense, pesticide i mikroorganizme.

Postoji nekoliko vrsta zaštitnih rukavica prikladnih za korištenje s različitim kemikalijama. Vrste se kreću od jednostavnih, mekih rukavica do složenih rukavica koje pružaju više razina zaštite. Primjeri ovih vrsta rukavica uključuju lateks, nitril, neopren, polivinil klorid (PVC) i poliuretan (PU).

Označavanje zaštitnih rukavica treba sadržavati sve informacije koje su potrošaču potrebne kako bi utvrdio je li rukavica prikladna za namjeravanu svrhu. To uključuje identifikaciju proizvođača, vrstu, veličinu, materijal, razinu zaštite i upute za pravilnu uporabu. To će omogućiti potrošačima da odaberu pravu zaštitnu rukavicu kako bi se zaštitili od kemijskih tvari i mikroorganizama.

Zaključak

Zaključno, norma EN 374 igra važnu ulogu u osiguravanju kvalitete i sigurnosti rukavica otpornih na kemikalije. Određuje zahtjeve i metode ispitivanja kako bi se osiguralo da rukavice mogu izdržati testove kemijske penetracije i pružiti odgovarajuću zaštitu korisnicima. Sukladnost s ovim standardom ključna je za smanjenje rizika od izloženosti kemikalijama i povezanih opasnosti. I proizvođači i korisnici rukavica otpornih na kemikalije trebaju osigurati da ispunjavaju zahtjeve EN 374 kako bi se osigurala sigurnost na radnom mjestu i smanjili mogući zdravstveni rizici.

Ako tražite jednokratne medicinske rukavice u širokoj paleti materijala i boja koje su u skladu s europskim standardima onda ste došli na pravo mjesto! Ovdje ćete pronaći naš asortiman različitih jednokratnih rukavica. Kliknite ovdje da biste otišli na naše kategorije proizvoda.

Nitrile Gloves

Pitanja

Što je EN 374?

EN 374 je europska norma koja specificira zahtjeve za rukavice otporne na kemikalije.

Od koliko se dijelova sastoji EN 374?

EN 374 sastoji se od ukupno pet dijelova: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 374-4 i EN 374-5.

Što propisuje EN 374-1?

EN 374-1 specificira zahtjeve za nepropusnost za rukavice otporne na kemikalije.

Koje aspekte pokriva EN 374-2?

EN 374-2 bavi se otpornošću rukavica na vodene kemikalije i mikroorganizme.

Što EN 374-3 pokriva?

EN 374-3 specificira zahtjeve za otpornost rukavica na prodiranje kemikalija i mikroorganizama.

Što propisuje EN 374-4?

EN 374-4 bavi se otpornošću rukavica na određene kemikalije i daje preporuke za označavanje.

Koji su zahtjevi EN 374-5?

EN 374-5 specificira zahtjeve performansi za zaštitne rukavice otporne na kemikalije i mikroorganizme.

Koje bi informacije trebale biti na označavanju rukavica prema EN 374?

Oznaka treba sadržavati informacije o kemijskoj otpornosti i vremenu proboja rukavica.

Zašto je usklađenost s EN 374 važna?

Sukladnost s EN 374 važna je kako bi se osiguralo da rukavice otporne na kemikalije pružaju potrebnu zaštitu i minimiziraju rizik od izlaganja kemikalijama.

Tko je odgovoran za usklađenost s EN 374?

Proizvođači rukavica otpornih na kemikalije odgovorni su za osiguravanje da njihovi proizvodi ispunjavaju zahtjeve EN 374 i pružaju odgovarajuću zaštitu korisnicima.

Moglo bi vas također zanimati

Leave a Comment

Zašto smo različiti

O Odemu

Bolničke grupe, korporacije, medicinske ustanove i ljekarne iz više od 10 europskih zemalja sada se oslanjaju na Odemovu stručnost. Kao 100% izravni uvoznik medicinskih proizvoda, stručnost u području regulatornih i tehničkih pitanja koja je prilagođena glavnom europskom tržištu je neophodna. Uz stručnu mrežu liječnika, ljekarni i pravnika u medicinskom i regulatornom području, stojimo vam na raspolaganju i informiramo vas o promjenama na tržištu, novostima i specijalističkim upitima.

Post teilen